Tepelná izolácia

Významná zložka skladby plochej strechy, ktorá zabezpečuje očakávanú tepelnú pohodu a jej kvantita a kvalita má značný vplyv na energetickú náročnosť objektu. Ide zložku plochej strechy, ktorá v prípade rekonštrukcií plochej strechy nám svojou prítomnosťou zabezpečí návratnosť investície vzhľadom na nižšie náklady pre vykurovanie objektu.

Najčastejšie používaná materiálová báza
 • Minerálna / Kamenná vlna
  Táto izolácia je vhodná najmä pre klasické nepochôdzne strešné plášťe. Jej výhodou je objemová stálosť, požiarna odolnosť a životnosť. Nevýhodou nasiakavosť a vysoká hmotnosť. Za určitých podmienok je možné ju použiť i pri pochôdznych plochých strechách v prípade použitia extra pevných typov minerálnych vĺn.
 • Expandovaný polystyrén
  V súčasnosti najpoužívanejší materiál v skladbe plochých striech. Výhodou je najmä najväčšia cenová dostupnosť spomedzi tep. izolácii, veľmi dobré tepelno izolačné vlastnosti. Nevýhodou je menšia objemová stálosť, horľavosť. Vyrába sa v rôznych pevnostných triedach preto je možné expandovaný polystyrén aplikovať pre všetky typy plochých striech.
 • Extrudovaný polystyrén
  Materiál s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, nízkou nasiakavosťou, vysokou pevnosťou. Používa sa hlavne pre pochôdzne , pojazdné, zelené ploché strechy a strechy s obráteným poradím vrstiev.
 • Polyuretánová (PUR) izolácia
  V porovnaní s ostatnými izoláciami je to novší produkt. Má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s ostatnými izoláciami. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a nízkou nasiakavosťou.