Hydroizolácia/Povlaková krytinaAsfaltové SBS modifikované pásy

Asfaltové pásy sa výrábajú už od začiatku 19. storočia a prešli najdlhším vývojom spomedzi všetkých hydroizolačných materiálov. Práve tento vývoj za posledné obdobie odstránil všetky ich nedostatky, ktoré staršie typy asfaltových pásov mali. Súčasné moderné asfaltové materiáli po modifikácii špecifickými chemickými látkami sa svojimi mechanicko fyzikálnymi vlastnosťami výrazne odlišujú od starších menej kvalitných pásov tkzv. lepeniek. Asfaltové pásy modifikované SBS kaučukom (SBS – styrén butadien styrén) obsahujúce vysokokvalitné nosné vložky (sklená tkanina, polyester, kombinované vložky) , sa vyznačujú vysokou elasticitou od– 25 C až 110 C. I pri takto nízkych či vysokých teplotách sa netrhajú a nelámu. Vyznačujú sa vysokou ťažnosťou . Po preťažení sa rozmerovo vrátia do pôvodného tvaru. Povrchovo upravené hrubozrnným bridličným posypom (široká farebná škála) sú vysoko odolné voči UV žiareniu a sú bezúdržbové . Vyrábajú sa v hrúbkach v rozmedzí od 2,5 – 6,0 mm.

Pásy sa aplikujú natavením plameňom ku podkladu (asfaltová izolácia, napenetrovaný betónový (kovový) podklad) alebo mechanickým kotvením do únosnej vrstvy strešného s prevarením plameňom v priečnych a pozdĺžnych presahoch (podkladom môže byť betón, drevo, plech, tepelná izolácia , pôvodná hydroizolácia). Je možné pásy uložiť i voľne ( s preizolovanými spojmi) a priťažiť štrkom, dlažbou či zeminou.

Výhody :
 • Dlhodobá chemická znášanlivosť
 • Bezúdržbové
 • Veľmi dobre odolné voči mechanickému poškodeniu - prerazeniu
 • Odolné voči UV žiareniu
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Vysoká dlhodobá životnosť
 • Veľmi dobrá opraviteľnosť

PVC fólie

Hydroizolačné fólie z mäkčeného PVC sa vyrábajú od druhej polovice 20. Storočia. PVC fólie sa vyrábajú technológiou valcovania s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev PVC spolu s výstužnou mriežkou, čím je zaručená nepriepustnosť pre kvapaliny. Dnes patria k najrozšírenejším typom fólií, ktoré sa používajú v Európe. Najprv sa vyrábali bez akejkoľvek výstuže, neskôr však požadované nároky a skúsenosti donútili výrobcov štruktúru fólií posilniť výstužnou mriežkou a skvalitniť zmäkčovadlá PVC , ktoré majú významný vplyv na ich životnosť.

Výhody :

 • Rýchla a čistá montáž
 • Veľmi dobrá zvariteľnosť a pevnosť spojov
 • Nižšia hmotnosť
 • Bezúdržbové
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Dlhodobá životnosť
 • Vhodné i pre bezpádové strechy
 • Vyššia priepustnosť vodných pár

Fólia sa aplikuje najmä mechanickým kotvením do únosnej vrstvy strešného plášťa so zvarením horúcim vzduchom v priečnych a pozdĺžnych presahoch. Podkladom môže byť betón, drevo, pôvodná hydroizolácia, tepelná izolácia. Spoje sa zvárajú horúcim vzduchom. PVC fóliu je možné uložiť i voľne ( s preizolovanými spojmi) a priťažiť štrkom, dlažbou, zeminou, čo zvyšuje jej dlhodobú životnosť. Od podkladu ako napr. polystyrén, asfaltová izolácia je potrebné ju odseparovať vhodnou textíliou. PVC fólia sa aplikuje spolu a výlučne s poplastovanými plechovými profilmi (slúžia ako podklad pre navarenie fólie) , ktoré riešia ukončenie fólie v rohoch , v kútoch, na odkvapoch a atikách.