Bleskozvodová sústava

Najčastejším typom bleskozvodovej sústavy u plochých striech je tkzv. mrežová. Po každej realizácii opravy plochej strechy, podlieha bleskozvodová sústava :

  • celkovej reparácii a kontrole, doplneniu sústavy tak , aby vyhovela súčasne platným normám a predpisom.
  • výstupom je revízna správa bleskozvodovej sústavy

V prípade novostavieb a opráv plochých striech realizujeme i komplet dodávku a montáž novej bleskozvodovej sústavy.