Opravy a rekonštrukcie plochých striech

Investor sa najčastejšie rozhodne pre opravu plochej strechy z týchto dôvodov:

 • Dochádza k zatekaniu do strešného plášťa a následne do interiéru

  Dôvody
  • Nesprávny výber materiálu - jestvujúcej krytiny
  • Nekvalitne alebo nekvalifikovane prevedená práca
  • Nevyriešené nezaizolované významné detaily
  • Krytina je už svojím vekom za hranicou svojej životnosti
 • Investor chce resp. je nútený zrealizovať zateplenie strešného plášťa

  Dôvody
  • Investor chce znížiť náklady na vykurovanie (významné zníženie energetickej náročnosti budovy)
  • Nekvalitná tepelná pohoda v interiéri počas letných i zimných mesiacov ovplyvnená malou hrúbkou jestv. tepelnej izolácie v skladbe plochej strechy.
  • Tvorba plesní na interiérovej strane stropnej konštrukcie spôsobená malou hrúbkou tep. Izolácie ako aj možnou absenciou parozábrany v skladbe plochej strechy

  Na základe analyzovania dôvodov a príčin porúch Vám navrhneme optimálne a spoľahlivé riešenie.