Klampiarske prvky

Nemej významným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu a životnosť plochej strechy ako celku je i zvládnutie doplnkových konštrukcií - klampiarskych konštrukcii (odkvapové oplechovanie, odkvapový systém – žľaby, zvody, atikové oplechovanie atď).

Materiálová báza pre klampiarske konštrukcie :

 • Pozinkovaný plech
 • Farbený pozinkovaný plech / Komaxovaný pozinkovaný plech
 • Hliníkový plech
 • Farbený hliníkový plech / Komaxovaný hliníkový plech
 • Medený plech
 • Titán zinkový plech

Výber materiálovej bázy pre klampiarske prvky u každej stavby je závislý od :

 • očakávanej živostnosti
 • ekonomických ukazovateľov investora
 • estetického aspektu
 • očakávanej bezúdržbovosti
 • statického hľadiska