Parozábrana

Parozábrana je významná zložka skladby plochej strechy, ktorá výrazne vplýva na vlhkostný režim strešného plášťa. U strechy s typickým poradím vrstiev ide o prvú vrstvu aplikovanú na stropnú konštrukciu. Chráni tepelnú izoláciu voči prenikaniu vodných pár do jej súvrstvia . Absencia parozábrany v skladbe plochej strechy výrazne znižuje očakávané vlastnosti tepelnej izolácie.

Materíálov báza na parozábranu
  • Klasické asfaltové pásy ( bežné oxidované asf. pásy nosnou vložkou zo sklorohože)
  • Asfaltové pásy s hliníkovou vložkou
  • PE fólia