O nás

Spoločnosť PROIZOL, s.r.o. sa ako stavebná spoločnosť špecializuje na realizáciu novostavieb a opráv konštrukcií plochých striech. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005. Okrem izolácii plochých striech má spoločnosť bohaté skúsenosti s realizáciu izolácii proti vode u spodných stavieb a mostných konštrukcií. Za značkou PROIZOL, s.r.o. nájdete odborne zdatných a vzdelaných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti izolácii proti vode. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre dnes už stovky klientov a dodávateľov na slovenskom stavebnom trhu.

Spoločnosť PROIZOL, s.r.o. charakterizuje :
 
Stabilita :

Spoločnosť PROIZOL, s.r.o. je od roku 2005 pevne ukotvená na slovenskom stavebnom trhu. Spoločnosť si zodpovedne a korektne plní svoje záväzky voči všetkým klientom, obchodným partnerom i orgánom štátnej správy.
Skúsenosť :
Spoločnosť PROIZOL, s.r.o. počas svojho pôsobenia zrealizovala stovky osobitých a technicky náročných prevedení hydroizolácii striech ako sú budovy pre bývanie (bytové domy, rodinné domy), budovy občianskej vybavenosti (školy, nemocnice, hotely, obchodné domy), priemyselné objekty (výrobné haly, skladové haly)
Odborný prístup :
V spoločnosti PROIZOL, s.r.o. sú ukotvené a zvedené nasledovné systémy riadenia a manažérstva : systém manažérstva kvality ISO 9001 : 2015, systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 : 2015 a systém manažérstva BOZP OHSAS 18001 : 2007

Spoľahnite sa na PROIZOL

MÝTUS - PLOCHÁ STRECHA NIE JE DOBRÁ

Počas mnohých rokov vznikol hlavne v našich zemepisných šírkach tento mýtus, ktorý už dávno neplatí . Do veľkej miery to bolo ovplyvnené :

  • v minulosti v tomto regióne nedostupnými kvalitnými materiálmi
  • neznalosť problematiky striech čo sa negatívne prejaví pri návrhu správnej skladby plochej strechy
  • nebol kladený dôraz na detaily
  • snaha investora ušetriť na nesprávnom mieste, čo ovplyvnilo výber materiálov, možno i realizátorov

Ploché strechy sa vyznačujú pomerne rýchlou a jednoduchou montážou a sú finančne menej náročné ako konštrukcie šikmých striech. Plochá strecha je vhodné riešenie ako prestrešiť akýkoľvek typ stavby.